|   Anasayfa

Kullanım Şartları


saydam saydam saydam  
  Kullanım Koşulları  
 
 

1. Tanımlar

DOKUZ NOKTA DANIŞMANLIK A.Ş. Şti. , bundan böyle hep birlikte “Şirket” olarak anılacaktır. www.enneagram.com.tr  internet sitesi (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) hizmet ve servislerinden yararlanan kişi ve/veya kurum ”KULLANICI” olarak anılacaktır.

Aşağıda şartları bulunan anlaşma, Site üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler. Şirket, bu anlaşma şartlarına uyulmadığı takdirde KULLANICIların Site üyeliklerini süresiz olarak dondurma ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Üye olan her KULLANICI aşağıdaki anlaşmanın bütün şartlarını otomatik olarak okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

2. Kabul

KULLANICI Site’yi ziyaret etmekle ve kullanmakla tüm şart ile koşulları, bütün cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı hiçbir istisna, şart ve şerhe bağlı olmaksızın kabul etmiş sayılır. Site Gizlilik Politikası aşağıda belirtildiği şekilde referans oluşturmuştur. KULLANICInın anılan şart ve koşulları kabul etmemesi halinde, derhal Site’den çıkması gerekmektedir.

3. Kullanım

Site, dileyen tüm internet KULLANICIlarının katılabilecekleri, ücretsiz ve Şirket tarafından sağlanan servis ve/veya ürün kullanımı için gerekli üyelik sistemi gerekmemektedir.

Bir KULLANICI’nın bu Site’yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda Şirket’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili KULLANICI’nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan KULLANICI’nın bu Site’ye erişim ve/veya Site’yi kullanım hakları iptal edilecektir. Şirket'in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o KULLANICI’nın Site’ye erişim veya Site’yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır.

KULLANICI, burada anılan şartlar dışında veya şartları ihlal ederek veya kanunlara aykırı olarak Site’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul etmektedir.

Kullanıcı, burada anılan şartlar dışında veya şartları ihlal ederek veya kanunlara aykırı olarak Site’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabileceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul etmektedir.

4. Genel Hükümler

Madde 1: Şirket, hiçbir ihtarda bulunmadan Site üyeliğini herhangi bir zamanda durdurma ve/veya sona erdirme hakkını elinde bulundurmaktadır.

Madde 2: Şirket ile Site KULLANICIları arasında ve/veya KULLANICIların kendi aralarında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Şirket’in elektronik yayınları delil olarak kabul edilir.

Madde 3: Site üyelik bilgilerinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı mahfuzdur. Aksi takdirde doğabilecek kanuni itilaflarda Şirket, bu uyarıyı yaptığından dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 4: Şirket, KULLANICInın, Site üyelik başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış ve/veya hatalı olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arzdan sorumlu değildir.

Madde 5: Şirket, kendi sitesinin üzerinden yapılan ve zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, sayfa yayınını, bilgi aktarımını ve görsel içeriği yukarıdaki yazılı şartlar dâhilinde istediği zaman kesme hakkını saklı tutar.

Madde 6: Site üyeleri, kullanmış oldukları hesaplarından ırkçı, ayrılıkçı, ahlak dışı, tehdit edici, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, tabi olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası yasalarca belirtilmiş hükümlere aykırı mesaj ve/veya içerik gönderemez.

Madde 7: Şirket, servisleri içerisinden gönderilen içerikten sorumlu tutulamaz. Şirket, böyle bir durumda KULLANICI hakkında yasal takip başlatma ve Site hesabını sona erdirme hakkını saklı tutar.

Madde 8: Şirket, servisleri üzerinden gönderilen ve zararlı olarak nitelendirilebilecek haberleşme, yayın ve bilgi aktarımından kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Madde 9: Şirket, bu anlaşmanın herhangi bir maddesini bir uyarı göndererek değiştirme, yenileme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Site KULLANICIsı olan her birey bu maddeleri okumuş kabul edilir ve sonradan hiçbir itiraza mahal verilmez. Şirket, anlaşma üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. KULLANICIların değişikliklere itirazı halinde Site üyelikleri süresiz olarak dondurulabilir ve/veya iptal edilir.

Madde 10: Site KULLANICIları, diledikleri an tek taraflı olarak üyeliklerini iptal ettirebilir. Ancak iptal işlemi, söz konusu KULLANICIların üyelikleri sırasında gerçekleştirdikleri icraatlerin sorumluluğunun sona erdiği anlamına gelmez.
 

 
     


 


ENNEAGRAM   |   EĞİTİMLERİMİZ   |   KOÇLUK   |   HAKKIMIZDA   |   İLETİŞİM
Üye Ol   |  Üye Girişi